DZIAŁANIA / ACTIVITIES

WELCOME ON THE WEBSITE OF THE GOSPEL MUSIC ASSOCIATION

We are non governmental organization established in 2001 by people who love gospel music and the Gospel. Our mission is to promote gospel music and christian values. We organize gospel music workshops, concerts, festival and other events around gospel music, we help with establishing new gospel choirs, partner with other institutions of culture etc. We teach singing seniors, adults, youth and children.

WITAJ NA STRONIE STOWARZYSZENIA GOSPEL

Jesteśmy organizacją pozarządową założoną w 2001 r. przez ludzi, których pasją jest muzyka gospel i Ewangelia. Naszą misją jest promocja muzyki gospel i wartości chrześcijańskich. Organizujemy warsztaty muzyki gospel, koncerty, festiwal i inne wydarzenia dotyczące muzyki gospel, pomagamy w zakładaniu chórów gospel, podejmujemy współpracę z instytucjami kultury etc. Uczymy śpiewać seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci.

WELCOME ON THE WEBSITE OF THE GOSPEL MUSIC ASSOCIATION

On this site you can:

  • meet the people
  • read about our projects
  • contact us

Na tej stronie możesz:

  • poznać ekipę SG
  • przeczytać o naszych projektach
  • skontaktować się z nami