Dziura w niebie

Dziura w niebie to wydzielona przestrzeń, gdzie myślimy, planujemy i uczymy się jak pomagać.

 
Dziura w niebie nie jest nową inicjatywą. Koncerty charytatywne, zbiórki pieniędzy, pomoc praktyczna, modlitwa, adopcje na odległość, opieka nad hospicjami czy domami dziecka – te i inne przejawy ewangelii w praktyce towarzyszą naszemu śpiewaniu gospel od początku. Pomoc potrzebującym jest też jednym z czterech głównych filarów pracy Stowarzyszenia.

„Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.” (List św. Jakuba 1:27)

W ówczesnym czasie sieroty i wdowy w społeczeństwie żydowskim były osobami najbardziej bezbronnymi i pozbawionymi opieki.

Nasz świat jest nieco inny. Naszym zadaniem jest rozpoznać, kto jest sierotą i wdową w społeczeństwie tzn. kto to są ci najbardziej potrzebujący i wspierać ich. Jest to przykazanie, które często przeraża, ze względu na skalę potrzeb świata. Jednak najczęściej nawet ci, którzy mają niewiele mogą sporo zdziałać. Czasem tylko trzeba wiedzieć kiedy i jak. Dziura w niebie może w tym pomóc.